Prosedür ve Talimatlar

Iğdır Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği 

Iğdır Üniversitesi Değişiklik Yönetimi Talimatı

 

Dokümante Edilmiş Bilgilerin Yönetimi Prosedürü

 

Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü

 

Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürü

Kuruluşun Bağlamı ve İlgili Tarafların Belirlenmesi Prosedürü

Risk ve Fırsatların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Prosedürü

Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Prosedürü