Misyonumuz

"Görevimiz, Iğdır Üniversitesi'nin idari teşkilatını düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışır hale getirerek, Üniversite üst düzey yönetim organlarının toplantılarını başarılı bir şekilde planlayarak ve raporlayarak, iç ve dış paydaşlarımızla sıkı bir iletişim ağı kurarak etkili bir performans yönetim sistemi oluşturmaktır. Bu sayede, Üniversitemizin vizyonunu ve hedeflerini desteklemeyi ve sürdürülebilir bir eğitim kurumu olarak katkı sağlamayı amaçlıyoruz."                         Vizyonumuz       

 "Vizyonumuz, Iğdır Üniversitesi Genel Sekreterlik olarak, bilgi, teknoloji ve hizmetlerin ileri düzeyde sunulduğu, sürekli gelişmeye açık, değer yaratan öncü bir konuma ulaşmış, sağlam bir kurumsal altyapıya sahip, kurum kültürünü içselleştirmiş, çağdaş ve sonuç odaklı bir yapı oluşturmaktır. Bu vizyon, Üniversitemizin misyonunu en üst düzeye çıkararak, eğitim ve hizmet alanlarında öncü bir rol üstlenmeyi amaçlamaktadır."