İş Akış Şemaları

Dosya Başlığı

Dosya Uzantısı

Bilgi Edinme İş Akış Şeması


Taşınır İş Akış Evrak Süreci


Arşiv İş Akış Süreci


Giden Evrak İş Akış Süreci


Gelen Evrak İş Akış Süreci


Geçici Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri


Doğrudan Temin İş Akışı


Maaş Ödemesi İş Akışı


Senato ve Yönetim Kurulu Süreci 


Açıktan Atama Göreve Başlama İşlemleri

Eğitim Bilgilerinin Güncellenmesi

Görevlendirme İşlemleri

Hastalık İzni İşlemleri

Naklen Gelen Göreve Başlama İşlemleri

Naklen Giden İlişik Kesme İşlemleri

Sürekli Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri

Yıllık İzin-Mazeret İzni İşlemleri