Genel Bilgiler

"2547 sayılı Kanun'un 51. maddesine göre, Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında Kararnamenin 27. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurumlarında idari teşkilatın merkez yönetimini temsil eden Genel Sekreterlik makamı ihdas edilmiştir. Üniversitemizdeki Genel Sekreterlik, Yükseköğretim Kurumunun idari teşkilatının başında bulunur ve Üniversite birimlerinin uyumlu, düzenli ve ahenk içinde çalışmasını sağlama sorumluluğunu taşır.

Bu görevi yerine getirirken, Üniversite içindeki tüm birimler arasında gerekli koordinasyonu oluşturur. Ayrıca Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu toplantılarına katılarak, oy kullanmaksızın bu toplantıların raportörlüğünü yapar ve alınan kararların saklanmasını ve korunmasını sağlar. Bu kararların birimlere iletilerek ilgili işlemlerin yapılmasını koordine eder.

Genel Sekreterlik aynı zamanda Üniversitemizin iç ve dış yazışmalarını, ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde koordine eder. Bu şekilde, Üniversitemizin yasal düzenlemelere uygun bir şekilde iletişimini sürdürmesini ve gerektiğinde tüm paydaşlarla etkili bir iletişim ağı kurmasını sağlar."