Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Üniversitenin idari teşkilatının düzenli , verimli , ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, Üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlayarak etkili bir performans yönetimi oluşturmak.

Vizyonumuz

Bilgi, teknoloji ve hizmetlerin ileri düzeyde sunulduğu, gelişime açık, değer yaratan öncü duruma gelmiş, kurumsallaşmış, kurum kültürünü benimsemiş, çağdaş ve etkin bir yapı oluşturmaktır.