Genel Bilgi

Genel Bilgi

2547 sayılı Kanunun 51. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre; Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında Kararnamenin 27. maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatla ilgili açıklamasında Üniversitelerde merkez yönetimin başında' Genel Sekreter ihdas edilmiştir. Üniversitenin İdari Teşkilatının üst kademesi olan Genel Sekreterlik Makamı Üniversite teşkilatında bulunan birimlerin verimli bir şekilde uyumlu ve düzenli olarak ahenk içerisinde çalışmasını sağlamaktır. Bu çalışmayı yaparken gerekli koordinasyonu oluşturmak, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu'nda oy hakkı kullanmaksızın toplantılarına katılmak ve alınan kararların raportörlük görevini yaparak kararların korunmasını ve saklanmasını sağlayarak bunlarla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak üzere birimlere iletmek üzere personele talimat vermek, Üniversitenin iç ve dış yazışmalarını kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde koordine etmektir.