Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Yeni 12.03.2021 .pdf
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Yeni 12.03.2021 .pdf
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yeni 12.03.2021 .pdf
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik Yeni 12.03.2021
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yeni 12.03.2021